OM PROJEKTET

BOSTADSOMRÅDET

Som boende i Ekgården har man nära till det mesta. I Södertälje Centrum kan du bekvämt inhandla dagligvaror, shoppa kläder, delta i kulturlivet eller bara ta en fika. Det kända äventyrsbadet Sydpoolen är ett uppskattat inslag hos de boende i närområdet. Runt knuten finns både närcentrum, skolor och förskolor såväl som Mälarbadet, sporthall och självklart den vackra varierande naturen. Mälaren inbjuder till aktivt båtliv, bad och fiske.

GRÖNT ÄR SKÖNT

Södertäljes naturskatt är något de flesta ortsbor är stolta över. Här finner man en varierande vacker natur med flertalet naturreservat i vilka man kan ta med familj och vänner på guidade turer, paddla, vandra längs markerade leder eller bara njuta. Vid Mälarens stränder kan du promenera eller jogga längs anlagda slingor.

KOMMUNIKATION

Södertäljes strategiska läge är optimalt. E4:an, E20, Länsväg 225 och Riksväg 57 knyter samman staden med omkringliggande orter och sevärdheter. Från stadskärnan går tåg var 15:e minut till och från Stockholm, resan tar inte längre tid än 50 minuter. Med bil är inte restiden längre än 25 minuter. Från Södertälje Syd tar du dig med tåg till Stockholm Centrum på endast 20 minuter! Från Södertälje Centrum kan du även ta pendeltåget till Järna, Gnesta eller Mölnbo. Vill du resa ut i världen ligger flygplatserna Skavsta och Bromma 45 minuter respektive 30 minuter från bostaden med bil. Till Arlanda Airport är restiden 45 minuter med bil eller tåg.

Vill du ha mer information om roliga upplevelser, evenemang och tips i Södertälje kommun rekommenderar vi att ni besöker Upplev Södertäljes hemsida på: www.sodertalje.nu
 • Nyckelskolan: 3 km
 • Brunnsnyckeln förskolan: 3 km
 • Liljevalchs internationella läroverk: 3 km
 • Södertälje Järnvägsstation: 4,5 km
 • Luna kulturhus: 3,6 km
 • Södertälje Centrum: 4 km
 • Sydpoolen äventyrsbad: 4,7 km
 • Brunnsäng Centrum: 1,5 km
 • Byggvaruhus: 3,5 km
 • Tom Tits Experiment: 3,5 km
 • Torekällberget: 4,6 km

Upp

ARKITEKTEN HAR ORDET

Ekgården representerar en ny generation av bostadsområden som integrerar ett miljöorienterat helhetskoncept med en spännande arkitektur. Bostadsområdet är anpassat för den moderna, aktiva familjen med högt ställda krav på sin vardagsmiljö. Som boende i Ekgården får du nära till det bästa av båda världarna; närhet till staden med dess utbud av handel och nöje samtidigt som man har naturen och skogsängarna runt knuten.

��?I Ekgården skapas en grön, levande och småskalig stadsmiljö mellan områdets centrala torg och det omgivande ängslandskapet med anslutande vatten. Områdets kvaliteter består såväl i det naturnära läget och närheten till Södertälje Centrum som i tillgången till egen uteplats och balkong. Här erbjuds ett ljust och välplanerat boende med yteffektiva planlösningar och väl tilltagen rumshöjd.��?

Från områdets centrala torg leder ett antal gemytliga promenadstråk genom området och kopplar vidare genom skog och ängslandskap till stränder och vatten. En bärande idé med området är att återskapa den lilla traditionella byn i modern tappning.

Bostadsområdets hus är disponerade i två våningar och harmonierar i skala med platsens fysiska förutsättningar och karaktär. Bebyggelsen är grupperad på ett ledigt och informellt sätt. För att skapa en känsla av "helhet" i området så har parhus, radhus och stadsvillor givits ett samstämmigt arkitektoniskt uttryck.

Fasadernas rytm och färgskala skapar ett djup i perspektivet, vilket ger betraktaren en god orienterbarhet och området en tydlig identitet. Husens detaljering är noga studerad och består bland annat i väl genomritade möten mellan träpaneler, putsytor, designade terrassräcken och skärmtak.

Ekgården är lummigt grönt med inslag av vattenspeglar och är medvetet formgivet utifrån en vision om att skapa rumslig variation och kvalitet. Vi menar att man på detta sätt skapar förutsättningar för en känsla av omtanke och närvaro som borgar för ett långsiktigt hållbart bostadsområde.

/ CARL EDVALL
EDVALL ROSENLÖF ARKITEKTER

Upp
 

SÅ BOR DU I BRF EKGÅRDEN

När du köper en nyproducerad bostadsrätt är fördelarna många jämfört med att köpa en äldre bostad. Din nya bostad håller en högre modern standard samtidigt som den är byggd utifrån NUTIDENS förutsättningar och behov. Det är viktigt för Hemgården att bostadsköpet ska bli lugnt och tryggt. Du slipper som kund upptrissade budgivningar och stressande beslut. När du skrivit på köpeavtalet kan du i god tid organisera din flytt och enkelt göra de tillval du önskar samtidigt som du i lugn och ro planerar hur du vill bo i ditt framtida hem.

LÄGENHETSFÖRDELNING

PARHUS, HUS 6-19 4 RoK 28 st 101 m2 BOA
RADHUS, HUS 4 4 RoK 5 st 101 m2 BOA
STADSVILLOR, HUS 1-3 3 RoK 9 st 64 m2 BOA
STADSVILLOR, HUS 1-3 2 RoK 9 st 45 m2 BOA
STADSVILLOR, HUS 1-3 1,5 RoK 6 st 45 m2 BOA
MINISTADSVILLOR, HUS 20-23 3 RoK 16 st 64 m2 BOA

TV/TELEFONI/BREDBAND

Bostadsrättsföreningen tillhandahåller bredband/ trådlöst internet, bredbandstelefoni och digital tv i grundutbud. Föreningen har för avsikt att teckna avtal för tjänsten Telia Triple Play (grundutbud). Avgift för TV/ bredband/bredbandstelefoni redovisas separat och tillkommer utöver månadsavgifterna i redovisad kostnadskalkyl. Därutöver betalas samtalskostnader individuellt av bostadsrättsinnehavaren mot separat faktura från leverantören av tjänsten.

INFLYTTNING

Byggnationen av Brf Ekgården beräknas starta kvartal 3-2012 med första inflyttning under kvartal 3-2013 till kvartal 1-2014.

UPPVÄRMNING, EL OCH VATTEN

Bostädernas gemensamma behov av uppvärmning (fjärrvärme) och vatten ingår i månadsavgiften. Förbrukning av hushållsel betalas via enskilda abonnemang av respektive medlem.

DRIFT OCH SKÖTSEL

Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma vägar, utrymmen och markytor. Kostnaden för detta är inkluderad i månadsavgiften.

MILJÖ

Vi på Hemgården arbetar målmedvetet med ett helhetsorienterat hållbarhetstänkande. Vi betraktar detta som en självklarhet kopplat till modernt byggande och boende. Byggmaterial väljs med hänsyn tagen till allmän miljöbelastning och till människor som är allergiker eller överkänsliga. Vi använder genomgående parkettgolv och klinker i våtrum. I vårt miljöarbete ingår även att bygga energieffektiva bostäder.

Samtliga bostäder har låg energiförbrukning och värms upp med fjärrvärme. Detta gynnar både din plånbok och vår gemensamma planet.

FINANSIERING

Bostadsrättsföreningens lån kommer att lämnas av den bank som Hemgården väljer att samarbeta med i projektet. Samma bank erbjuder dig som bostadsrättsköpare fördelaktiga lånevillkor till insatsen, givetvis efter sedvanlig kreditprövning.

HEMFÖRSÄKRING

Kostnaden för den egna hemförsäkringen med bostadsrättstillägg ingår inte i månadsavgiften.

FÖRENINGENS STYRELSE

Hemgården har bildat bostadsrättsföreningen och utsett dess första styrelse. I styrelsen ingår tre representanter från Hemgården med lång erfarenhet från styrelsearbete. Representanternas uppgift är att företräda de kommande medlemmarnas intressen. Styrelsen utses av Hemgården till och med ett år efter godkänd slutbesiktning. Därefter tar föreningens nya medlemmar över och förvaltar det nya bostadsområdet.

FÖRENINGENS STÄMMA

Varje år, normalt under senvåren, håller bostadsrättsföreningen årsstämma. På stämman redovisas föreningens verksamhet och ekonomiska ställning. Här väljer också medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för föreningen. Alla medlemmar kallas.

ÖVRIGA VILLKOR

Övriga villkor framgår av förhandsavtalet med tillhörande bilagor som överlämnas vid undertecknandet av förhandsavtalet.
Upp
 

FÖRSÄLJNING

STEG 1 – FÖRHANDSAVTALET

Först upprättas ett så kallat förhandsavtal med bostadsrättsföreningen där en handpenning/förskott om 10% av insatsen erläggs.

Förutsättningarna för den bildade bostadsrättsföreningens ekonomi redovisas i kostnadskalkylen som är en av flera bilagor till avtalet. Förhandsavtalet är med angivna förutsättningar bindande. Det är därför viktigt att du redan i detta läge försäkrat dig om att du har finansieringen klar så att du vid kontraktsskrivningen kan påvisa lånelöfte eller motsvarande från bank eller annan finansiär. Banken som Hemgården kommer att samarbeta med kan efter sedvanlig kreditprövning lämna en offert på lånet till din nya bostad, finansiera ditt förskott och hjälpa dig med en individuell boendekalkyl.

STEG 2 – UPPLÅTELSEAVTAL

När den ekonomiska planen är klar och registrerad tecknar köpare upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen, vilket är det slutgiltiga avtalet avseende din bostadsrätt. Detta beräknas ske ca 1 månad före tillträdet.

EKONOMI

BETALNING

II samband med tecknande av förhandsavtal erläggs en handpenning/förskott om 10% av insatsen. Kvitto på resterande del av köpeskillingen visas upp i samband med tillträde.

TILLVAL

Du kommer att erbjudas att göra vissa tillval inom kommande inredningsprogram. Tillval måste göras inom de tidsramar och enligt de rutiner som anges i det kommande inredningsprogrammet för att hinna färdigställas innan inflyttning. Betalning av tillval sker mot faktura. För tillval gäller att om tillvalskostnaden understiger 10 000 kr, faktureras beloppet i sin helhet efter underskriven beställning. Vid tillvalskostnader över 10 000 kr, faktureras 25% som en handpenning efter underskriven beställning. Resterande köpeskilling betalas i samband med tillträdet. Utkvittering av nycklar sker vid uppvisande av kvitto. Tillvalsavtalet upprättas mellan entreprenören och dig som köpare. Avtalet är bindande.

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften betalas månadsvis från och med tillträdesdagen. Avier för detta skickas ut. Kostnader för bredband/ internet/Telia Triple Play (grundutbud) ingår inte i månadsavgiften. Kostnad för hushållsel tillkommer. Månadsavgiften presenteras i separat prislista.

GARANTIER

Som köpare av våra nybyggda bostäder omfattas du av Hemgårdens trygghetspaket:

INSATS- OCH FÖRSKOTTSGARANTI

Insatsgaranti och förskottsgaranti utfärdas av GAR-BO AB eller motsvarande. Garantin säkerställer fullgörandet av bostadsrättsföreningens skyldighet att återbetala insatser, upplåtelseavgifter och förskott enligt bostadsrättslagen.

INKÖPSGARANTI

Hemgården förvärvar bostadsrätter som inte sålts av föreningen (inköpsgaranti). Därmed behöver ingen köpare vara orolig för föreningens ekonomi.

BYGGFELSFÖRSÄKRING

Byggfelsförsäkring utfärdas av GAR-BO Försäkrings AB eller motsvarande. Byggfelsförsäkringen gäller tio år från den tidpunkt då slutbesiktning har skett. Den gäller för väsentliga fel som uppstår under försäkringstiden.

ANSVARSFÖRSÄKRING STYRELSEN

Om bostadsrättsföreningens styrelse genom vårdslöshet eller försumlighet orsakar föreningen ekonomisk skada ersätts föreningen genom denna försäkring.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING (FULLVÄRDE)

Försäkringsbolaget garanterar att vid hel- eller delskada p.g.a. t.ex. brand, översvämning eller storm återuppbyggs huset till ursprungligt skick.

GARANTITID (2-5ÅR)

Entreprenören åtgärdar fel som framträder under garantitiden under förutsättning att entreprenören är ansvarig för felet. Garantitiden är fem år för arbete och två år för material.
Upp
 

OM HEMGÅRDEN

Hemgården är ett svenskt byggmästarföretag som kännetecknas av ansvarstagande och genuint hantverk. Vår affärsidé är att med omtanke och yrkeskunnande skapa sunda, ekonomiska och vackra hus.

Företagets motto är ��?en nöjd kund i ett sunt hus��?. Hemgårdens centrala värdegrund bottnar i ett kvalitetstänkande. Vi drivs av att skapa framtidens boende.

Hemgården är ett modernt kund- och serviceorienterat bostadsföretag som värderar boendet både ur ett design- och kvalitetsperspektiv. Vi tror på att en blandning av olika bostadskategorier och upplåtelseformer bidrar till ett socialt hållbart och livskraftigt samhälle.

Över tiden har Hemgården medverkat till produktion och planläggning av över 2 000 bostäder och förvärvat ett stort kunnande inom områdena fastighetsförädling och byggande.
Upp